Gemeenten en steden: regisseurs van het lokaal woonbeleid

Woonwijzer Meetjesland ondersteunt de gemeente/stad in de organisatie van lokaal woonoverleg, verzamelt en verwerkt beleidsinformatie en ondersteunt het lokaal bestuur (administratief en juridisch) bij het nemen van beleidsinitiatieven.

Intergemeentelijk woonkader 2014 – 2019

  • Het woonkader zet de richting uit voor het woonbeleid in de regio. Het bundelt gedeelde opdrachten en uitdagingen van de aangesloten gemeenten en koppelt er regionale en lokale initiatieven aan vast. Gemeenten krijgen op die manier een houvast voor een sterk lokaal beleid.

Download de brochure

Omgevingsanalyse van het projectgebied Wooncentrum Meetjesland

De omgevingsanalyse focust op de woonsituatie in het werkingsgebied en de 9 gemeenten van het project Wooncentrum Meetjesland. De resultaten van de omgevingsanalyse vormen mee de basis van beleidsmaatregelen die de kwaliteit en betaalbaarheid van het wonen kunnen verbeteren.

Download de analyse

Sociale huisvesting

0

% van de woningen een sociale huurwoning is?

0

% van de kandidaten alleenstaand is?

0

% van de sociale huurders 65 jaar of ouder is?

er

0

sociale woningen zijn bijgekomen sinds 2008?

er nog minstens

0

moeten bijkomen tegen 2025?

er samen

0

inschrijvingen zijn op de verschillende wachtlijsten

Sociale woningen bouwen! Maar voor wie?

Woonwijzer Meetjesland heeft een analyse gemaakt van het inschrijvingsregister van de huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor. Welk soort gezinnen stellen zich kandidaat voor een sociale woning? Hoe groot zijn die gezinnen? Hoe oud is het gezinshoofd? Download hieronder de analyse over uw gemeente.

Woonwijzer Meetjesland is een afdeling van SOM vzw in samenwerking met en met financiële steun van het Vlaamse Gewest, de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten / OCMW’s Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem

Som vzw
De Meerling
Som vzw
Som vzw
Som vzw
Som vzw
Bart MestdaghLOKAAL WOONBELEID